יום חמישי 21 ינואר 2021     כניסה למערכת
 העתקה והדבקה של שורה

 

      העתקה של שורה- בכדי להעתיק שורה בגיליון עליך לבחור את השורה אותה ברצונך להעתיק ולפניך שתי אפשרויות:
v       לחיצה על לחצן ימין של העכבר ובחר את האפשרות העתק שורה
v       לחץ על הכפתורים ctrl  והלחצן c .
v        קיים גם אייקון "העתק "בגיליון
 הדבקה של שורה- לאחר שהעתקנו את השורה יש אפשרות להדביק את השורה בכדי ליצור שכפול של השורה אותה העתקנו. הדבקה אפשרית רק אם ביצענו העתקה. את ההדבקה ניתן לבצע בשתי דרכים:
v       לחיצה על לחצן ימין של העכבר ובחר את האפשרות הדבק שורה
v       לחץ על הכפתורים ctrl  והלחצן v .
v       קיים אייקון "הדבק" בגיליון
v       העברת שורה – ctrl + x   ואחר כך ctrl + v   

 

  
 Media
שחף מ.מ.מ. © כל הזכויות שמורות   |   אמייל: info@shahaf-soft.com   |   טלפון: 054-7654207, 054-7501817