מצב:  
יום חמישי 21 ינואר 2021     כניסה למערכת
 אפשרות שיבוץ 1
 

      אפשרות שיבוץ 1:

*בחירה בגיליון בשם המורה אותו רוצים לשבץ.

* לחיצה כפולה עם העכבר על שם המורה תפתח את מערכת השעות של המורה , או לחיצה על כפתור ימין על שדה הכיתה תאפשר לפתוח את מערכת השעות שלהכיתה.

* לחיצה על F3 או לחיצה עם העכבר על פקד "הצג אפשרויות שיבוץ "תצבע בירוק את כל המקומות האפשריים לשיבוץ במערכת המורה או הכיתה , כלומר שעות בהן אין התנגשויות עם חסמים או שיבוצים אחרים , וכמובן שיבוץ בשעות אלו לא  יגרום למעבר על החוקים שנקבעו

* קבלת החלטה היכן לשבץ, באיזו שעה במערכת לשבץ את השעה מהגיליון.

*לחיצה עם העכבר על השעה בגיליון מבלי לעזוב את הלחיצה וגרירה של השעה מהגיליון למערכת השעות למקום שבו הוחלט לשבץ .

*לאחר השיבוץ, בגיליון נראה ש מספר השעות ששובצו גדל באחד. אם הגענו למספר השעות שהוגדר עבור מקצוע זה המערכת לא תאפשר לשבץ יותר שעות למקצוע זה .

 

 Media
שחף מ.מ.מ. © כל הזכויות שמורות   |   אמייל: info@shahaf-soft.com   |   טלפון: 054-7654207, 054-7501817