מצב:  
יום חמישי 21 ינואר 2021     כניסה למערכת
 אפשרות שיבוץ 2
    

*בחירה בגיליון בשם המורה אותו רוצים לשבץ.

*לחיצה עם העכבר על שם המורה יפתח את מערכת השעות של המורה אולחיצה על כפתור ימין בשדה הכיתה יאפשר לפתוח את מערכת השעות של הכיתה.

*לחיצה על F7 או לחיצה על פקד הצג משקל אפשרויות שיבוץ תציג בכל תא

שהשיבוץ בו אפשרי כמה שעות מבין השעות שנבחרו לשיבוץ מהגיליון יכולות

להשתבץ באותה שעה

*קבלת החלטה היכן לשבץ, באיזו שעה במערכת לשבץ את השעה מהגיליון.

  

 

 Media
שחף מ.מ.מ. © כל הזכויות שמורות   |   אמייל: info@shahaf-soft.com   |   טלפון: 054-7654207, 054-7501817