מצב:  
יום חמישי 21 ינואר 2021     כניסה למערכת
 אפשרות שיבוץ 3
 
 
 
*בחירה בגיליון בשם המורה אותו רוצים לשבץ 

* לחיצה עם העכבר על שם המורה יפתח את מערכת השעות של המורה או לחיצה על כפתור ימין בשדה הכיתה יאפשר לפתוח את מערכת השעות של הכיתה.

*לחיצה על כפתור ימין שבעכבר כאשר העכבר נמצא על השעה שבה אנו רוצים לשבץ ואז לבחור "הצג אפשרויות שיבוץ" או לחיצה על לחצן A במקלדת- בחירה זו תפתח חלון בו נמצאים כל השעות לשיבוץ עבור המורה או הכיתה בהתאם למערכת בה ביצענו את הפקודה.

בחלון שנפתח נראה שעות מהגיליון צבועוצ בירוק או אדום:

ירוק- שעות שלא ניתן לשבץ בשעה עליה עמדנו

ירוק- שעות שניתן לשבץ בשעה עליה עמדנו

צהוב- שעות שניתן לשבץ אם נפנה את השעה שמשובצת כרגע

אם נרצה לבדוק את האפשרות לשיבוץ עבור שעה אחרת במערכת יש ללחוץ על הפקד עוגן ואז לחיצה על כל שעה פנוייה במערכת תציג את השעות שניתן לשבץ בכל שעה עליה נעמוד , וכן את השעות שלא ניתן לשבץ

 Media
שחף מ.מ.מ. © כל הזכויות שמורות   |   אמייל: info@shahaf-soft.com   |   טלפון: 054-7654207, 054-7501817