מצב:  
יום חמישי 21 ינואר 2021     כניסה למערכת
 חתך חסמים

 

חתך חסמים מסייע בתהליך השיבוץ - לבחירת יום שיבוץ של הקבצה לדוגמא ניתן לבחור את כל המורים המלמדים בהקבצה ולצפות בסך החסמים של כולם ומתוך כך לקבל החלטה למתי לשבץ הקבצה זו      
  
 Media
שחף מ.מ.מ. © כל הזכויות שמורות   |   אמייל: info@shahaf-soft.com   |   טלפון: 054-7654207, 054-7501817