יום חמישי 16 ספטמבר 2021     כניסה למערכת
 הרשמה להשתלמות
הרשמה להשתלמות בנייה ושיבוץ קבוצות לימוד

שלום רב,

כפי שודאי ידוע לכם, על פי הנחיות משרד החינוך, בשנת תשע"ט לא ניתן יהיה לשבץ תלמידים לקבוצות לימוד במנב"ס.
במועדים הבאים נקיים הדרכה בה נציג את שני התהליכים ונשיב לשאלותיכם, בכל אחד מהמפגשים:

שעה 1400-1500 חדר 1 הצגת תהליך שיבוץ תלמידים בתוך תוכנת שחף / חדר 2 הצגת תהליך שיבוץ במשוב
שעה 1500-1600 חדר 1 הצגת תהליך שיבוץ תלמידים בתוך תוכנת שחף / חדר 2 הצגת תהליך שיבוץ במשוב

אנא דייקו כי אנו נתחיל בדיוק בזמן.
המטרה שכל אחד מכם יוכל לראות את שני התהליכים ולבחור במה לעבוד.
שלח 

שחף מ.מ.מ. © כל הזכויות שמורות   |   אמייל: info@shahaf-soft.com   |   טלפון: 054-7654207, 054-7501817