שבת 25 יוני 2022     כניסה למערכת
 קיצורי דרך
קיצורי דרך בגיליון לימודים

Enter הזנת ערך לתוך משבצת בגיליון - תהליך בניית קבוצות לימוד
Delete מחיקת שורה (קבוצת לימוד)
Shift - Delete מחיקת ערך של משבצת בגיליון
Insert הוספת שורה חדשה לסוף לגיליון
Shift - Insert הכנסת שורה בין שורות
↑ - Ctrl הזזת שור למעלה
↓ - Ctrl הזזת שור למטה
~ - Shift פתיחת מערכות שעות של מורים וכיתות השייכים לקבוצת לימוד או הקבצה
F2 חלון אילוצי שיבוץ של קבוצת לימוד מסומנת
F3 חיפוש והצגה של אפשרויות שיבוץ במערכות המתאימות
Shift - F3 חיפוש והצגה של אפשרויות שיבוץ ע"י החלפה במערכות המתאימות
F4 הצגת שיבוץ של קבוצת לימוד במערכות המתאימות
Shift - F4 הצגת שיבוץ של קבוצת לימוד שבורה במערכות המתאימות
F5 בניית הקבצה מתוך שורות מסומנות
F6 ביטול הקבצה
F7 הצגת משקלי שיבוץ לשורות מסומנות במערכות המתאימות
F8 הצגת חתך חסמים למורים של הקבצה
F9 חיפוש חדרים פנויים ושיבוץ חדרים
F10 הצגת מאפיינים מתקדמים של קבוצת לימוד
Ctrl - F10 עריכת מאפיינים של מורה או מקצוע
F11 הצגת מקומות שיבוץ של קבוצת לימוד
Shift - F11 חיפוש שיבוץ חריג של קבוצות לימוד
Ctrl - X גזירה של קבוצות לימוד מסומנות לצורך הדבקה במקום אחר בגיליון
Ctrl - C העתקה של קבוצות לימוד מסומנות
Ctrl - V ההדבקה של קבוצות לימוד מסומנות
Ctrl - Z Undo - ביטול פעולה אחרונה
Ctrl - B העתקה של ערך משורה למלה
Ctrl - F חיפוש בגיליון
Shift - F חיפוש חוזר בגיליון (כאשר חלון חיפוש סגור)
S העברה לשדה הבא עם ערך זהה
Shift - S העברה לשדה קודם עם ערך זהה
P תצוגה או עריכה של הערות מורה
Escape מחיקת סימנים במערכות שעות

קיצורי דרך בחלון מערכת שעות - פעילים כאשר עכבר נימצא על משבצת במערכת שעות

F3 חיפוש והצגה של אפשרויות שיבוץ של קבוצת לימוד המסומנת בגיליון
Shift - F3 חיפוש והצגה של אפשרויות שיבוץ ע"י החלפה של קבוצת לימוד המסומנת בגיליון
F4 הצגת שיבוץ של קבוצת לימוד המסומנת בגיליון
Shift - F4 הצגת שיבוץ של קבוצת לימוד שבורה המסומנת בגיליון
F7 הצגת משקלי שיבוץ לשורות מסומנות בגיליון
F9 חיפוש חדרים פנויים ושיבוץ חדרים
F10 הצגת מאפיינים מתקדמים של קבוצת לימוד המשובצת
Ctrl - Z Undo - ביטול פעולה אחרונה
Delete מחיקה של משבצת
Ctrl - Delete מחיקה של משבצת והעברת ערך לטבלה זמנית
T הצגת טבלה זמנית לעריכה
E עריכת הקבצה
A הצגת אפשרויות שיבוץ
Ctrl - A בחירה של קבוצות לימוד מתוך הקבצה בגיליון לצורך שיבוץ הקבצה שבורה
W חיפוש אפשרויות לסגירת חלון ע"י הזזה
Ctrl - W הצגת ופירוט התנגשויות בסגירת חלון
V חיפוש אפשרויות הזזה
F חיפוש אפשרויות החלפה
R חיפוש אפשרויות החלפה משולשת
N חיפוש אפשרות הבאה של החלפה משולשת
S ביצוע של החלפה משולשת
B חיפוש פתרון שיבוץ
Z הצגת שיבוץ מרובה של קבוצות לימוד שונות
Q הצגת נוות מהיר בין מערכת מקבילות
C הצגת פרטים על התנגשות שיבוץ
Ctrl - C העברה להתנגשות שיבוץ
~ (טילדה) בחירה של קבוצת לימוד בגיליון והצגת גיליון
G בחירה של קבוצת לימוד בגיליון
Ctrl - G הצגת תוכנית לימודים של מורה או כיתה
P חיפוש מורים פנויים
Ctrl - P חיפוש חדרים פנויים
Y חיפוש מורים עסוקים
H חיפוש חדרים פנויים לכל שעות של קבוצת לימוד
Ctrl - H חיפוש חדרים פנויים שעה אחד של קבוצת לימוד
K נעילה של שיבוץ משבצת
Ctrl - J ביטול הצגת התנגשות
Ctrl - B הצגת חלונות
מספרים 9..1 העברה למערכת מקבילה של מורה או כיתה
Escape מחיקת סימנים במערכות שעות
רווח בחירה של משבצת לצורך החלפה
שחף מ.מ.מ. © כל הזכויות שמורות   |   אמייל: info@shahaf-soft.com   |   טלפון: 054-7654207, 054-7501817